Ferie !

Ferier !

Ferie fra barnehagen

Alle barna må ta ut 4 uker ferie i løpet av barnehageåret (01.08.20 - 31.07.21 ).
3 av ferieukene må være sammenhengende i perioden 1.juni - 1.sept, mens
den siste uka kan tas når dere måtte ønske.                                

Det gis ikke reduksjon i foreldrebetalingen selv om barna tar ut mer enn 4 ukers ferie.
Den 4. ferieuka kan tas ut som enkeltdager, og da må det gis beskjed minst en uke i før for at det skal regnes som feriedag.

De barna som skal slutte i barnehagen må ta ut sin ferie før 31.07.21.