Ferie !

Ferier !

Ferie fra barnehagen


Alle barna må ha 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret, tre av disse ukene må være sammenhengende.
Barnehagen holder ferie stengt 2 uker i juli (uke 28+29) og den tredje uka må være i sammenheng med de to ukene barnehagen er stengt ( 27 eller 30 ).
Den 4.ferieuka kan tas ut som enkelt dager, men varsel om feriedag må gis til daglig leder minst en uke i forkant.

De barna som skal begynne på skolen må ta ut all ferie før 31.juli.