Styrets sammensetning 2020 - 21

Styreleder :

* Kjertil H. Andersen : mobil 95 79 46 22                                                                                                                                                                                                                                         Styremedlemmer :                                                                                                                              * Monica Bru                                                                                                                                       * Christina Bjørneli                                                                                                                                 * Line Midbøe                                                                  

Varamedlem :

1.vara : Tom Nordstrøm                                                                                                                2.vara : Veronika Gjetle                                                                                                                                                         

Daglig leder

Rune Jakobsen,  mobil : 48 19 15 12         

E-post : rune.jakobsen1@vabb.no