Priser pr. 01.01.2021

Foreldrebetalingener pr. 01.01.2021, oppgitt pr. måned.


I tillegg til foreldrebetalingen tar vi kr. 492,- pr. måned i kostpenger for 100 %
plass.
Det betales for 11 måneder pr. år og juli måned er betalingsfri !

100 % plass kr. 3.230,- + 492,- = kr. 3.722,-
  60 % plass kr. 2.013,- + 295,- = kr. 2.308,-
 

Det gis 30% søskanmoderasjon for barn nr. 2 og 50% søskenmoderasjon for barn nr 3. ( Moderasjonen gis på den minste plassen og det gis ikke moderasjon på kostpengene)

* Så lenge vi ikke har frokost er matpenger redusert med 33,3%