Priser pr. 01.02.2022

Foreldrebetalingener pr. 01.08.2022, oppgitt pr. måned.


I tillegg til foreldrebetalingen tar vi kr. 610,- pr. måned i kostpenger for 100 %
plass.
Det betales for 11 måneder pr. år og juli måned er betalingsfri !

100 % plass kr. 3.050,- + 610,- = kr. 3.660,-

  

Det gis 30% søskanmoderasjon for barn nr. 2 og 50% søskenmoderasjon for barn nr 3. ( Moderasjonen gis på den minste plassen og det gis ikke moderasjon på kostpengene)