Priser pr. 01.02.2020

Foreldrebetalingener pr. 01.02.2020, oppgitt pr. måned.


I tillegg til foreldrebetalingen tar vi kr. 492,- pr. måned i kostpenger for 100 %
plass.
Det betales for 11 måneder pr. år og juli måned er betalingsfri !

100 % plass kr. 3.135,- + 492,- = kr. 3.627,-
  80 % plass kr. 2.785,- + 394,- = kr. 3.179,-
  70 % plass kr. 2.480,- + 344,- = kr. 2.824,-
  60 % plass kr. 2.175,- + 295,- = kr. 2.470,-
 

Det gis 30% søskanmoderasjon for barn nr. 2 og 50% søskenmoderasjon for barn nr 3. ( Moderasjonen gis på den minste plassen og det gis ikke moderasjon på kostpengene)