Styrets sammensetning 2019 - 20

Styreleder :

* Kjertil H. Andersen : mobil 95 79 46 22                                                                                                                                                                                                                                         Styremedlemmer :                                                                                                                              * Antonie H. Egeland                                                                                                                            * Tom Nordstrøm                                                                                                                                   * Monica Bru                                                                  

Varamedlem :

1.vara : Søren Abrahamsen                                                                                                                2.vara : Mariann S. Kvinlog                                                                                                                                                        

Daglig leder

Rune Jakobsen,  mobil : 48 19 15 12         

E-post : rune.jakobsen1@vabb.no