Lucia opptog i barnehagen

Onsdag 13.desember var det Lucia markering i barnehagen, og da er tradisjonen at de eldste barna i barnehagen går rundt på avdelingene og synger og deler ut Lussekatter. Dagen i forveien har de vært med å bake Lussekattene og det er stor stas og dele disse med alle de andre barna.