En travel tid for førskolegruppa

Her er førskolegruppa i full sving med 17.mai forberedelser, og det er tett program fremover for skolestarterne. Det har vært jobbet veldig bra med skoleforberedende aktiviteter så de har blitt veldig flinke med både tall og bokstaver,og noen er igang med å "knekke lesekoden" :-)