Sansedag i barnehagen

Onsdag var det pyntet og laget til flotte sanserom/ kroker på alle avdelingene ! Sansene brukes flittig hver dag, men i dag var det ekstra fokus på å bruke alle sansene våre. Smake på alle slags smaker (surt, søtt, bittert, sterkt. kaldt osv), ta og føle på ting uten å se, bruke øyne/ øre m.m.