Julevandring i kirka

Torsdag var 4 og 5- åringene på "julevandring" i kirka, her ble de med på "en vandring i juleevangeliet". De barna som har lyst får hver sine roller, gjetere, engler, de 3 vise menn og Josef og Maria ! Dette er en fin måte å få et innblikk i hva jula egentlig handler om.