Traff denne friskusen på Utsikten

Torsdag var stjernegruppa på Utsikten hotell i regi av Agderprosjektet ! Her hadde Vitensenteret i Arendal laget til endel aktiviteter/ ting barna kunne prøve ! Karen på bildet stod i døra og tok oss imot ! Vi laget bl.a egne raketter som barna "skjøt ut i verdensrommet ".