Tilvenningsperiode i barnehagen

Da er det nye barnehageåret godt i gang og de nye barn har begynt å venne seg til sin nye hverdag i barnehagen. Høsten er alltid spennende både for små og store og det gjelder å gjøre oppstarten så trygg og god som vi kan for både barn og foreldre. Ønsker alle nye velkommen til barnehagen !