Rød kohort feier og rydder ute

Rød kohort har tatt ansvar for å feie og rydde litt i sin ute sone, og godt samarbeid er viktig for at resultatet skal bli bra!