Teater på Tjørsvågheimen

Mandag var vi så heldige å få komme på teater på Tjørsvågheimen, vi har et samarbeid med Tjørsvågheimen (Livsgledesykehjem-livsgledebarnehage) og går på besøk til de eldre av og til. Denne gangen var vi invitert til teaterstykke "Evergreen" av Skromlehjulet figurteater og det var veldig gøy for både små, store og eldre !