Julebesøk i kirka for stjernegruppa

Fredag var stjernegruppa i kirka på julevandring, da får de være "deltagende i juleevangeliet" og gå inn i de ulike rollene, engler - gjetere - hyrder - Josef og Maria.